گروه تولیدی ورزشی بامداد ارائه دهنده تجهیزات سنگنوردی نظیر گیره سنگنوردی حجم سنگنوردی و تجهیزات چوبی صخره نوردی نظیر هنگ بورد سیمولاتور چوبی و غیره می باشد. همچنین این شرکت طراح و مجری دیواره های سنگنوردی بوده و آماده همکاری با کلیه ارگان ها مدارس مهدهای کودک و مراکز بازی می باشد.

نمایش 1–24 از 29 نتیجه

نمایش منوی کناری

ست گیره سنگنوردی Mega aix

۱,۸۲۵,۰۰۰ تومان۱,۹۴۵,۰۰۰ تومان
 • ست گیره های سنگنوردی مدل مگا و قلوه سنگی aix
 • این ست گیره سنگنوردی شامل 19 عدد گیره می باشد.
 • ارسال در همان روز
 • زبری استاندارد، تضمین کیفیت و رنگ انتخابی
 • در صورت انتخاب گزینه “همراه با پیچ” ، با توجه به این که هرگیره پیچ مخصوص به خود را دارد، پیچ های هرست سنگنوردی متناسب با آن در نظر گرفته و ارسال خواهد شد.
  *مشتری گرامی چنانچه رنگ انتخابی شما در انبار موجود نباشد باشما تماس خواهیم گرفت*

ست گیره سنگنوردی کودکان۲

۹۶۰,۰۰۰ تومان۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
 • ست گیره سنگنوردی مدل کودکان۲
 • این ست گیره سنگنوردی شامل 24 عدد گیره می باشد.
 • قابل سفارش حتی ترکیبی از چند رنگ
 • زبری استاندارد، تضمین کیفیت و رنگ انتخابی
 • در صورت انتخاب گزینه “همراه با پیچ” ، با توجه به این که هرگیره پیچ مخصوص به خود را دارد، پیچ های هرست سنگنوردی متناسب با آن در نظر گرفته و ارسال خواهد شد.
  *مشتری گرامی چنانچه رنگ انتخابی شما در انبار موجود نباشد باشما تماس خواهیم گرفت*

ست گیره سنگنوردی کودکان۱

۵۹۰,۰۰۰ تومان۶۳۵,۰۰۰ تومان
 • ست گیره سنگنوردی کودکان۱
 • این ست گیره سنگنوردی شامل 13 عدد گیره می باشد.
 • زبری استاندارد، تضمین کیفیت و رنگ انتخابی
 • در صورت انتخاب گزینه “همراه با پیچ” ، با توجه به این که هرگیره پیچ مخصوص به خود را دارد، پیچ های هرست سنگنوردی متناسب با آن در نظر گرفته و ارسال خواهد شد.
 • *مشتری گرامی چنانچه رنگ انتخابی شما در انبار موجود نباشد باشما تماس خواهیم گرفت*

ست گیره صخره نوردی زنبوری aix

۱,۴۰۵,۰۰۰ تومان۱,۵۰۵,۰۰۰ تومان
 • ست گیره صخره نوردی زنبوری aix بامداد
 • این ست گیره سنگنوردی شامل 24 عدد گیره می باشد.
 • زبری استاندارد، تضمین کیفیت و رنگ انتخابی
 • در صورت انتخاب گزینه “همراه با پیچ” ، با توجه به این که هرگیره پیچ مخصوص به خود را دارد، پیچ های هرست سنگنوردی متناسب با آن در نظر گرفته و ارسال خواهد شد.
  *مشتری گرامی چنانچه رنگ انتخابی شما در انبار موجود نباشد باشما تماس خواهیم گرفت*

ست گیره سنگنوردی cheeta

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان
 • ست گیره سنگنوردی چیتا بامداد
 • این ست گیره سنگنوردی شامل 17 عدد گیره می باشد.
 • تنوع رنگی، زبری استاندارد، تضمین کیفیت و رنگ انتخابی
 • در صورت انتخاب گزینه “همراه با پیچ” ، با توجه به این که هرگیره پیچ مخصوص به خود را دارد، پیچ های هرست سنگنوردی متناسب با آن در نظر گرفته و ارسال خواهد شد.
 • *مشتری گرامی چنانچه رنگ انتخابی شما در انبار موجود نباشد باشما تماس خواهیم گرفت*

ست گیره سنگنوردی moon

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان۱,۴۶۵,۰۰۰ تومان
 • ست گیره سنگنوردی moon
 • این ست گیره سنگنوردی شامل 48 عدد گیره می باشد.
 • زبری استاندارد، تضمین کیفیت و رنگ انتخابی
 • در صورت انتخاب گزینه “همراه با پیچ” ، با توجه به این که هرگیره پیچ مخصوص به خود را دارد، پیچ های هرست سنگنوردی متناسب با آن در نظر گرفته و ارسال خواهد شد.
  *مشتری گرامی چنانچه رنگ انتخابی شما در انبار موجود نباشد باشما تماس خواهیم گرفت*

ست گیره سنگنوردی سنگی

۹۱۵,۰۰۰ تومان۹۷۵,۰۰۰ تومان
 • ست گیره های سنگنوردی مدل سنگی
 • این ست گیره سنگنوردی شامل 13 عدد گیره می باشد.
 • ارسال در همان روز
 • زبری استاندارد، تضمین کیفیت و رنگ انتخابی
 • در صورت انتخاب گزینه “همراه با پیچ” ، با توجه به این که هرگیره پیچ مخصوص به خود را دارد، پیچ های هرست سنگنوردی متناسب با آن در نظر گرفته و ارسال خواهد شد.
 • *مشتری گرامی چنانچه رنگ انتخابی شما در انبار موجود نباشد باشما تماس خواهیم گرفت*

ست گیره سنگنوردی مولکولی

۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان
 • ست گیره های سنگنوردی مدل مولکولی
 • ست گیره سنگنوردی مولکولی بامداد دارای 21 عدد گیره سنگنوردی می باشد
 • زبری استاندارد، تضمین کیفیت و رنگ انتخابی
 • در صورت انتخاب گزینه “همراه با پیچ” ، با توجه به این که هرگیره پیچ مخصوص به خود را دارد، پیچ های هرست سنگنوردی متناسب با آن در نظر گرفته و ارسال خواهد شد.
 • *مشتری گرامی چنانچه رنگ انتخابی شما در انبار موجود نباشد باشما تماس خواهیم گرفت*

ست گیره سنگنوردی مکاک

۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان
 • ست گیره سنگنوردی مدل مکاک
 • این ست گیره سنگنوردی شامل 15 عدد گیره می باشد.
 • قابل سفارش حتی ترکیبی از چند رنگ
 • زبری استاندارد، تضمین کیفیت و رنگ انتخابی
 • در صورت انتخاب گزینه “همراه با پیچ” ، با توجه به این که هرگیره پیچ مخصوص به خود را دارد، پیچ های هرست سنگنوردی متناسب با آن در نظر گرفته و ارسال خواهد شد.
  *مشتری گرامی چنانچه رنگ انتخابی شما در انبار موجود نباشد باشما تماس خواهیم گرفت*

ست گیره سنگنوردی 2XLarge اینترپرایز

۱۹۵,۰۰۰ تومان۲۱۵,۰۰۰ تومان
 • ست گیره سنگنوردی 2XLarge اینترپرایز
 • این ست گیره سنگنوردی شامل 4 عدد گیره می باشد.
 • زبری استاندارد، تضمین کیفیت و رنگ انتخابی
 • در صورت انتخاب گزینه “همراه با پیچ” ، با توجه به این که هرگیره پیچ مخصوص به خود را دارد، پیچ های هرست سنگنوردی متناسب با آن در نظر گرفته و ارسال خواهد شد.
  *مشتری گرامی چنانچه رنگ انتخابی شما در انبار موجود نباشد باشما تماس خواهیم گرفت*

ست گیره سنگنوردی XLarge اینترپرایز

۳۳۰,۰۰۰ تومان۳۸۵,۰۰۰ تومان
 • ست گیره های سنگنوردی XLarge اینترپرایز
 • این ست گیره سنگنوردی شامل 9 عدد گیره می باشد.
 • زبری استاندارد، تضمین کیفیت و رنگ انتخابی
 • در صورت انتخاب گزینه “همراه با پیچ” ، با توجه به این که هرگیره پیچ مخصوص به خود را دارد، پیچ های هرست سنگنوردی متناسب با آن در نظر گرفته و ارسال خواهد شد.
  *مشتری گرامی چنانچه رنگ انتخابی شما در انبار موجود نباشد باشما تماس خواهیم گرفت*

ست گیره سنگنوردی 3XLarge اینترپرایز

۸۱۵,۰۰۰ تومان۸۸۵,۰۰۰ تومان
 • ست گیره سنگنوردی 3XLarge اینترپرایز
 • این ست گیره سنگنوردی شامل 11 عدد گیره می باشد.
 • زبری استاندارد، تضمین کیفیت و رنگ انتخابی
 • در صورت انتخاب گزینه “همراه با پیچ” ، با توجه به این که هرگیره پیچ مخصوص به خود را دارد، پیچ های هرست سنگنوردی متناسب با آن در نظر گرفته و ارسال خواهد شد.
 • مشتری گرامی چنانچه رنگ انتخابی شما در انبار موجود نباشد باشما تماس خواهیم گرفت.

ست گیره سنگنوردی انگشتی متولیوس

۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۶۵,۰۰۰ تومان
 • ست گیره سنگنوردی انگشتی متولیوس
 • این ست گیره سنگنوردی شامل 4 عدد گیره می باشد.
 • زبری استاندارد، تضمین کیفیت و رنگ انتخابی
 • در صورت انتخاب گزینه “همراه با پیچ” ، با توجه به این که هرگیره پیچ مخصوص به خود را دارد، پیچ های هرست سنگنوردی متناسب با آن در نظر گرفته و ارسال خواهد شد.
  *مشتری گرامی چنانچه رنگ انتخابی شما در انبار موجود نباشد باشما تماس خواهیم گرفت*

ست گیره سنگنوردی اصطکاکی متولیوس

۶۳۵,۰۰۰ تومان۶۶۰,۰۰۰ تومان
 • ست گیره سنگنوردی اصطکاکی متولیوس بامداد
 • این ست گیره سنگنوردی شامل 5 عدد گیره می باشد.
 • زبری استاندارد، تضمین کیفیت و رنگ انتخابی
 • در صورت انتخاب گزینه “همراه با پیچ” ، با توجه به این که هرگیره پیچ مخصوص به خود را دارد، پیچ های هرست سنگنوردی متناسب با آن در نظر گرفته و ارسال خواهد شد.
  *مشتری گرامی چنانچه رنگ انتخابی شما در انبار موجود نباشد باشما تماس خواهیم گرفت*

ست گیره سنگنوردی توخالی متولیوس

۸۱۵,۰۰۰ تومان۸۵۵,۰۰۰ تومان
 • ست گیره سنگنوردی توخالی متولیوس بامداد
 • این ست گیره سنگنوردی شامل 10 عدد گیره می باشد.
 • زبری استاندارد، تضمین کیفیت و رنگ انتخابی
 • در صورت انتخاب گزینه “همراه با پیچ” ، با توجه به این که هرگیره پیچ مخصوص به خود را دارد، پیچ های هرست سنگنوردی متناسب با آن در نظر گرفته و ارسال خواهد شد.
  *مشتری گرامی چنانچه رنگ انتخابی شما در انبار موجود نباشد باشما تماس خواهیم گرفت*

ست گیره سنگنوردی پینچی(نیشگونی) متولیوس

۴۳۵,۰۰۰ تومان۴۶۵,۰۰۰ تومان
 • ست گیره های سنگنوردی پینچی(نیشگونی) متولیوس
 • این ست گیره سنگنوردی شامل 9 عدد گیره می باشد.
 • زبری استاندارد، تضمین کیفیت و رنگ انتخابی
 • در صورت انتخاب گزینه “همراه با پیچ” ، با توجه به این که هرگیره پیچ مخصوص به خود را دارد، پیچ های هرست سنگنوردی متناسب با آن در نظر گرفته و ارسال خواهد شد.
  *مشتری گرامی چنانچه رنگ انتخابی شما در انبار موجود نباشد باشما تماس خواهیم گرفت*

ست گیره سنگنوردی ماهیچه ای

۸۶۵,۰۰۰ تومان۹۲۵,۰۰۰ تومان

ست گیره های سنگنوردی ماهیچه ای متولیوس

 1. این ست گیره سنگنوردی شامل 17 عدد گیره می باشد.
 2. زبری استاندارد، تضمین کیفیت و رنگ انتخابی
 3. در صورت انتخاب گزینه “همراه با پیچ” ، با توجه به این که هرگیره پیچ مخصوص به خود را دارد، پیچ های هرست سنگنوردی متناسب با آن در نظر گرفته و ارسال خواهد شد.
  *مشتری گرامی چنانچه رنگ انتخابی شما در انبار موجود نباشد باشما تماس خواهیم گرفت*

ست گیره سنگنوردی trx بامداد

۴۰۰,۰۰۰ تومان۴۱۵,۰۰۰ تومان
 • ست گیره های سنگنوردی  trx بامداد
 • این ست گیره سنگنوردی شامل 6 عدد گیره می باشد.
 • قابل سفارش حتی ترکیبی از چند رنگ
 • زبری استاندارد، تضمین کیفیت و رنگ انتخابی
 • در صورت انتخاب گزینه “همراه با پیچ” ، با توجه به این که هرگیره پیچ مخصوص به خود را دارد، پیچ های هرست سنگنوردی متناسب با آن در نظر گرفته و ارسال خواهد شد.
  *مشتری گرامی چنانچه رنگ انتخابی شما در انبار موجود نباشد باشما تماس خواهیم گرفت*

ست گیره سنگنوردی ناخنی

۲۶۰,۰۰۰ تومان۲۸۰,۰۰۰ تومان
 • ست گیره ناخنی بامداد
 • این ست گیره سنگنوردی شامل 8 عدد گیره می باشد.
 • زبری استاندارد، تضمین کیفیت و رنگ انتخابی
 • ارسال در همان روز
 • در صورت انتخاب گزینه “همراه با پیچ” ، با توجه به این که هرگیره پیچ مخصوص به خود را دارد، پیچ های هرست سنگنوردی متناسب با آن در نظر گرفته و ارسال خواهد شد.
 • مشتری گرامی چنانچه رنگ انتخابی شما در انبار موجود نباشد باشما تماس خواهیم گرفت.

ست گیره سنگنوردی خطی و خودکاری

۴۹۵,۰۰۰ تومان۵۱۰,۰۰۰ تومان
 • ست گیره سنگنوردی مدل خطی و خودکاری
 • این ست گیره سنگنوردی شامل 9 عدد گیره می باشد.
 • ارسال در همان روز
 • زبری استاندارد، تضمین کیفیت و رنگ انتخابی
 • در صورت انتخاب گزینه “همراه با پیچ” ، با توجه به این که هرگیره پیچ مخصوص به خود را دارد، پیچ های هرست سنگنوردی متناسب با آن در نظر گرفته و ارسال خواهد شد.
  *مشتری گرامی چنانچه رنگ انتخابی شما در انبار موجود نباشد باشما تماس خواهیم گرفت*

ست گیره سنگنوردی هندسی

۳۵۰,۰۰۰ تومان۳۷۵,۰۰۰ تومان
 • ست گیره های سنگنوردی مدل هندسی
 • این ست گیره سنگنوردی شامل 6 عدد گیره می باشد.
 • ارسال در همان روز
 • زبری استاندارد، تضمین کیفیت و رنگ انتخابی
 • در صورت انتخاب گزینه “همراه با پیچ” ، با توجه به این که هرگیره پیچ مخصوص به خود را دارد، پیچ های هرست سنگنوردی متناسب با آن در نظر گرفته و ارسال خواهد شد.
  *مشتری گرامی چنانچه رنگ انتخابی شما در انبار موجود نباشد باشما تماس خواهیم گرفت*

ست گیره سنگنوردی Mega اینترپرایز

۱,۰۹۵,۰۰۰ تومان۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان
 • ست گیره ه سنگنوردی مگا اینترپرایز
 • این ست گیره سنگنوردی شامل 6 عدد گیره می باشد.
 • ارسال در همان روز
 • زبری استاندارد، تضمین کیفیت و رنگ انتخابی
 • در صورت انتخاب گزینه “همراه با پیچ” ، با توجه به این که هرگیره پیچ مخصوص به خود را دارد، پیچ های هرست سنگنوردی متناسب با آن در نظر گرفته و ارسال خواهد شد.
  *مشتری گرامی چنانچه رنگ انتخابی شما در انبار موجود نباشد باشما تماس خواهیم گرفت*

ست گیره سنگنوردی دست ریز متولیوس

۵۱۵,۰۰۰ تومان۶۰۵,۰۰۰ تومان
 • ست گیره سنگنوردی دست ریز متولیوس
 • این ست گیره سنگنوردی شامل 26 عدد گیره سنگنوردی می باشد.
 • ارسال در همان روز
 • زبری استاندارد، تضمین کیفیت و رنگ انتخابی
 • در صورت انتخاب گزینه “همراه با پیچ” ، با توجه به این که هرگیره پیچ مخصوص به خود را دارد، پیچ های هرست سنگنوردی متناسب با آن در نظر گرفته و ارسال خواهد شد.
 • *مشتری گرامی چنانچه رنگ انتخابی شما در انبار موجود نباشد باشما تماس خواهیم گرفت*

سیمولاتور سنگنوردی و بدنسازی متولیوس

۶۸۵,۰۰۰ تومان
 • سیمولاتور سنگنوردی و بدنسازی مدل متولیوس
 • دارای انواع گیره های انگشتی