گروه تولیدی ورزشی بامداد ارائه دهنده تجهیزات سنگنوردی نظیر گیره سنگنوردی حجم سنگنوردی و تجهیزات چوبی صخره نوردی نظیر هنگ بورد سیمولاتور چوبی و غیره می باشد. همچنین این شرکت طراح و مجری دیواره های سنگنوردی بوده و آماده همکاری با کلیه ارگان ها مدارس مهدهای کودک و مراکز بازی می باشد.

نمایش 1–24 از 29 نتیجه

نمایش منوی کناری

ست گیره سنگنوردی Mega aix

۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
 • ست گیره های سنگنوردی مدل مگا و قلوه سنگی aix
 • این ست گیره سنگنوردی شامل 19 عدد گیره می باشد.
 • ارسال در همان روز
 • زبری استاندارد، تضمین کیفیت و رنگ انتخابی
 • در صورت انتخاب گزینه “همراه با پیچ” ، با توجه به این که هرگیره پیچ مخصوص به خود را دارد، پیچ های هرست سنگنوردی متناسب با آن در نظر گرفته و ارسال خواهد شد.
  *مشتری گرامی چنانچه رنگ انتخابی شما در انبار موجود نباشد باشما تماس خواهیم گرفت*

ست گیره سنگنوردی کودکان۲

۷۲۰,۰۰۰ تومان۷۹۰,۰۰۰ تومان
 • ست گیره سنگنوردی مدل کودکان۲
 • این ست گیره سنگنوردی شامل 24 عدد گیره می باشد.
 • قابل سفارش حتی ترکیبی از چند رنگ
 • ارسال در همان روز
 • زبری استاندارد، تضمین کیفیت و رنگ انتخابی
 • در صورت انتخاب گزینه “همراه با پیچ” ، با توجه به این که هرگیره پیچ مخصوص به خود را دارد، پیچ های هرست سنگنوردی متناسب با آن در نظر گرفته و ارسال خواهد شد.
  *مشتری گرامی چنانچه رنگ انتخابی شما در انبار موجود نباشد باشما تماس خواهیم گرفت*

ست گیره سنگنوردی کودکان۱

۴۰۰,۰۰۰ تومان۴۳۷,۰۰۰ تومان
 • ست گیره سنگنوردی کودکان۱
 • این ست گیره سنگنوردی شامل 13 عدد گیره می باشد.
 • زبری استاندارد، تضمین کیفیت و رنگ انتخابی
 • در صورت انتخاب گزینه “همراه با پیچ” ، با توجه به این که هرگیره پیچ مخصوص به خود را دارد، پیچ های هرست سنگنوردی متناسب با آن در نظر گرفته و ارسال خواهد شد.
 • *مشتری گرامی چنانچه رنگ انتخابی شما در انبار موجود نباشد باشما تماس خواهیم گرفت*

ست گیره صخره نوردی زنبوری aix

۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان۱,۱۰۵,۰۰۰ تومان
 • ست گیره صخره نوردی زنبوری aix بامداد
 • این ست گیره سنگنوردی شامل 24 عدد گیره می باشد.
 • زبری استاندارد، تضمین کیفیت و رنگ انتخابی
 • در صورت انتخاب گزینه “همراه با پیچ” ، با توجه به این که هرگیره پیچ مخصوص به خود را دارد، پیچ های هرست سنگنوردی متناسب با آن در نظر گرفته و ارسال خواهد شد.
  *مشتری گرامی چنانچه رنگ انتخابی شما در انبار موجود نباشد باشما تماس خواهیم گرفت*

ست گیره سنگنوردی cheeta

۹۰۰,۰۰۰ تومان۹۴۲,۰۰۰ تومان
 • ست گیره سنگنوردی چیتا بامداد
 • این ست گیره سنگنوردی شامل 17 عدد گیره می باشد.
 • تنوع رنگی، زبری استاندارد، تضمین کیفیت و رنگ انتخابی
 • در صورت انتخاب گزینه “همراه با پیچ” ، با توجه به این که هرگیره پیچ مخصوص به خود را دارد، پیچ های هرست سنگنوردی متناسب با آن در نظر گرفته و ارسال خواهد شد.
 • *مشتری گرامی چنانچه رنگ انتخابی شما در انبار موجود نباشد باشما تماس خواهیم گرفت*

ست گیره سنگنوردی moon

۸۷۰,۰۰۰ تومان۱,۰۱۰,۰۰۰ تومان
 • ست گیره سنگنوردی moon
 • این ست گیره سنگنوردی شامل 48 عدد گیره می باشد.
 • ارسال در همان روز
 • زبری استاندارد، تضمین کیفیت و رنگ انتخابی
 • در صورت انتخاب گزینه “همراه با پیچ” ، با توجه به این که هرگیره پیچ مخصوص به خود را دارد، پیچ های هرست سنگنوردی متناسب با آن در نظر گرفته و ارسال خواهد شد.
  *مشتری گرامی چنانچه رنگ انتخابی شما در انبار موجود نباشد باشما تماس خواهیم گرفت*

ست گیره سنگنوردی سنگی

۶۰۰,۰۰۰ تومان۶۵۰,۰۰۰ تومان
 • ست گیره های سنگنوردی مدل سنگی
 • این ست گیره سنگنوردی شامل 13 عدد گیره می باشد.
 • ارسال در همان روز
 • زبری استاندارد، تضمین کیفیت و رنگ انتخابی
 • در صورت انتخاب گزینه “همراه با پیچ” ، با توجه به این که هرگیره پیچ مخصوص به خود را دارد، پیچ های هرست سنگنوردی متناسب با آن در نظر گرفته و ارسال خواهد شد.
 • *مشتری گرامی چنانچه رنگ انتخابی شما در انبار موجود نباشد باشما تماس خواهیم گرفت*

ست گیره سنگنوردی مولکولی

۶۳۰,۰۰۰ تومان۷۱۵,۰۰۰ تومان
 • ست گیره های سنگنوردی مدل مولکولی
 • ست گیره سنگنوردی مولکولی بامداد دارای 21 عدد گیره سنگنوردی می باشد
 • زبری استاندارد، تضمین کیفیت و رنگ انتخابی
 • در صورت انتخاب گزینه “همراه با پیچ” ، با توجه به این که هرگیره پیچ مخصوص به خود را دارد، پیچ های هرست سنگنوردی متناسب با آن در نظر گرفته و ارسال خواهد شد.
 • *مشتری گرامی چنانچه رنگ انتخابی شما در انبار موجود نباشد باشما تماس خواهیم گرفت*

ست گیره سنگنوردی مکاک

۶۱۰,۰۰۰ تومان۷۰۵,۰۰۰ تومان
 • ست گیره سنگنوردی مدل مکاک
 • این ست گیره سنگنوردی شامل 15 عدد گیره می باشد.
 • قابل سفارش حتی ترکیبی از چند رنگ
 • زبری استاندارد، تضمین کیفیت و رنگ انتخابی
 • در صورت انتخاب گزینه “همراه با پیچ” ، با توجه به این که هرگیره پیچ مخصوص به خود را دارد، پیچ های هرست سنگنوردی متناسب با آن در نظر گرفته و ارسال خواهد شد.
  *مشتری گرامی چنانچه رنگ انتخابی شما در انبار موجود نباشد باشما تماس خواهیم گرفت*

ست گیره سنگنوردی 2XLarge اینترپرایز

۱۵۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • ست گیره سنگنوردی 2XLarge اینترپرایز
 • این ست گیره سنگنوردی شامل 4 عدد گیره می باشد.
 • زبری استاندارد، تضمین کیفیت و رنگ انتخابی
 • در صورت انتخاب گزینه “همراه با پیچ” ، با توجه به این که هرگیره پیچ مخصوص به خود را دارد، پیچ های هرست سنگنوردی متناسب با آن در نظر گرفته و ارسال خواهد شد.
  *مشتری گرامی چنانچه رنگ انتخابی شما در انبار موجود نباشد باشما تماس خواهیم گرفت*

ست گیره سنگنوردی XLarge اینترپرایز

۲۴۰,۰۰۰ تومان۲۸۵,۰۰۰ تومان
 • ست گیره های سنگنوردی XLarge اینترپرایز
 • این ست گیره سنگنوردی شامل 9 عدد گیره می باشد.
 • زبری استاندارد، تضمین کیفیت و رنگ انتخابی
 • در صورت انتخاب گزینه “همراه با پیچ” ، با توجه به این که هرگیره پیچ مخصوص به خود را دارد، پیچ های هرست سنگنوردی متناسب با آن در نظر گرفته و ارسال خواهد شد.
  *مشتری گرامی چنانچه رنگ انتخابی شما در انبار موجود نباشد باشما تماس خواهیم گرفت*

ست گیره سنگنوردی 3XLarge اینترپرایز

۵۲۰,۰۰۰ تومان۵۷۵,۰۰۰ تومان
 • ست گیره سنگنوردی 3XLarge اینترپرایز
 • این ست گیره سنگنوردی شامل 11 عدد گیره می باشد.
 • زبری استاندارد، تضمین کیفیت و رنگ انتخابی
 • در صورت انتخاب گزینه “همراه با پیچ” ، با توجه به این که هرگیره پیچ مخصوص به خود را دارد، پیچ های هرست سنگنوردی متناسب با آن در نظر گرفته و ارسال خواهد شد.
 • مشتری گرامی چنانچه رنگ انتخابی شما در انبار موجود نباشد باشما تماس خواهیم گرفت.

ست گیره سنگنوردی انگشتی متولیوس

۱۲۰,۰۰۰ تومان۱۳۲,۰۰۰ تومان
 • ست گیره سنگنوردی انگشتی متولیوس
 • این ست گیره سنگنوردی شامل 4 عدد گیره می باشد.
 • زبری استاندارد، تضمین کیفیت و رنگ انتخابی
 • در صورت انتخاب گزینه “همراه با پیچ” ، با توجه به این که هرگیره پیچ مخصوص به خود را دارد، پیچ های هرست سنگنوردی متناسب با آن در نظر گرفته و ارسال خواهد شد.
  *مشتری گرامی چنانچه رنگ انتخابی شما در انبار موجود نباشد باشما تماس خواهیم گرفت*

ست گیره سنگنوردی اصطکاکی متولیوس

۳۸۰,۰۰۰ تومان۳۹۸,۰۰۰ تومان
 • ست گیره سنگنوردی اصطکاکی متولیوس بامداد
 • این ست گیره سنگنوردی شامل 5 عدد گیره می باشد.
 • زبری استاندارد، تضمین کیفیت و رنگ انتخابی
 • در صورت انتخاب گزینه “همراه با پیچ” ، با توجه به این که هرگیره پیچ مخصوص به خود را دارد، پیچ های هرست سنگنوردی متناسب با آن در نظر گرفته و ارسال خواهد شد.
  *مشتری گرامی چنانچه رنگ انتخابی شما در انبار موجود نباشد باشما تماس خواهیم گرفت*

ست گیره سنگنوردی توخالی متولیوس

۵۸۰,۰۰۰ تومان۶۱۳,۰۰۰ تومان
 • ست گیره سنگنوردی توخالی متولیوس بامداد
 • این ست گیره سنگنوردی شامل 10 عدد گیره می باشد.
 • قابل سفارش حتی ترکیبی از چند رنگ
 • زبری استاندارد، تضمین کیفیت و رنگ انتخابی
 • در صورت انتخاب گزینه “همراه با پیچ” ، با توجه به این که هرگیره پیچ مخصوص به خود را دارد، پیچ های هرست سنگنوردی متناسب با آن در نظر گرفته و ارسال خواهد شد.
  *مشتری گرامی چنانچه رنگ انتخابی شما در انبار موجود نباشد باشما تماس خواهیم گرفت*

ست گیره سنگنوردی پینچی(نیشگونی) متولیوس

۳۱۵,۰۰۰ تومان۳۴۲,۰۰۰ تومان
 • ست گیره های سنگنوردی پینچی(نیشگونی) متولیوس
 • این ست گیره سنگنوردی شامل 9 عدد گیره می باشد.
 • زبری استاندارد، تضمین کیفیت و رنگ انتخابی
 • در صورت انتخاب گزینه “همراه با پیچ” ، با توجه به این که هرگیره پیچ مخصوص به خود را دارد، پیچ های هرست سنگنوردی متناسب با آن در نظر گرفته و ارسال خواهد شد.
  *مشتری گرامی چنانچه رنگ انتخابی شما در انبار موجود نباشد باشما تماس خواهیم گرفت*

ست گیره سنگنوردی ماهیچه ای

۵۸۰,۰۰۰ تومان۶۳۰,۰۰۰ تومان
 • ست گیره های سنگنوردی توخالی متولیوس
 • این ست گیره سنگنوردی شامل 17 عدد گیره می باشد.
 • زبری استاندارد، تضمین کیفیت و رنگ انتخابی
 • در صورت انتخاب گزینه “همراه با پیچ” ، با توجه به این که هرگیره پیچ مخصوص به خود را دارد، پیچ های هرست سنگنوردی متناسب با آن در نظر گرفته و ارسال خواهد شد.
  *مشتری گرامی چنانچه رنگ انتخابی شما در انبار موجود نباشد باشما تماس خواهیم گرفت*

ست گیره سنگنوردی trx بامداد

۲۷۰,۰۰۰ تومان۲۸۶,۰۰۰ تومان
 • ست گیره های سنگنوردی  trx بامداد
 • این ست گیره سنگنوردی شامل 6 عدد گیره می باشد.
 • قابل سفارش حتی ترکیبی از چند رنگ
 • زبری استاندارد، تضمین کیفیت و رنگ انتخابی
 • در صورت انتخاب گزینه “همراه با پیچ” ، با توجه به این که هرگیره پیچ مخصوص به خود را دارد، پیچ های هرست سنگنوردی متناسب با آن در نظر گرفته و ارسال خواهد شد.
  *مشتری گرامی چنانچه رنگ انتخابی شما در انبار موجود نباشد باشما تماس خواهیم گرفت*

ست گیره سنگنوردی ناخنی

۲۰۰,۰۰۰ تومان۲۱۸,۰۰۰ تومان
 • ست گیره ناخنی بامداد
 • این ست گیره سنگنوردی شامل 8 عدد گیره می باشد.
 • زبری استاندارد، تضمین کیفیت و رنگ انتخابی
 • ارسال در همان روز
 • در صورت انتخاب گزینه “همراه با پیچ” ، با توجه به این که هرگیره پیچ مخصوص به خود را دارد، پیچ های هرست سنگنوردی متناسب با آن در نظر گرفته و ارسال خواهد شد.
 • مشتری گرامی چنانچه رنگ انتخابی شما در انبار موجود نباشد باشما تماس خواهیم گرفت.

ست گیره سنگنوردی خطی و خودکاری

۳۸۰,۰۰۰ تومان۳۹۶,۰۰۰ تومان
 • ست گیره سنگنوردی مدل خطی و خودکاری
 • این ست گیره سنگنوردی شامل 9 عدد گیره می باشد.
 • ارسال در همان روز
 • زبری استاندارد، تضمین کیفیت و رنگ انتخابی
 • در صورت انتخاب گزینه “همراه با پیچ” ، با توجه به این که هرگیره پیچ مخصوص به خود را دارد، پیچ های هرست سنگنوردی متناسب با آن در نظر گرفته و ارسال خواهد شد.
  *مشتری گرامی چنانچه رنگ انتخابی شما در انبار موجود نباشد باشما تماس خواهیم گرفت*

ست گیره سنگنوردی هندسی

۲۷۵,۰۰۰ تومان۲۹۵,۰۰۰ تومان
 • ست گیره های سنگنوردی مدل هندسی
 • این ست گیره سنگنوردی شامل 6 عدد گیره می باشد.
 • ارسال در همان روز
 • زبری استاندارد، تضمین کیفیت و رنگ انتخابی
 • در صورت انتخاب گزینه “همراه با پیچ” ، با توجه به این که هرگیره پیچ مخصوص به خود را دارد، پیچ های هرست سنگنوردی متناسب با آن در نظر گرفته و ارسال خواهد شد.
  *مشتری گرامی چنانچه رنگ انتخابی شما در انبار موجود نباشد باشما تماس خواهیم گرفت*

ست گیره سنگنوردی متولیوس، دست ریز

۳۸۰,۰۰۰ تومان۴۵۵,۰۰۰ تومان
 • ست گیره های سنگنوردی دست ریز متولیوس
 • این ست گیره سنگنوردی شامل 26 عدد گیره سنگنوردی می باشد.
 • ارسال در همان روز
 • زبری استاندارد، تضمین کیفیت و رنگ انتخابی
 • در صورت انتخاب گزینه “همراه با پیچ” ، با توجه به این که هرگیره پیچ مخصوص به خود را دارد، پیچ های هرست سنگنوردی متناسب با آن در نظر گرفته و ارسال خواهد شد.
 • *مشتری گرامی چنانچه رنگ انتخابی شما در انبار موجود نباشد باشما تماس خواهیم گرفت*

ست گیره سنگنوردی متولیوس،گیره پا

۱۳۵,۰۰۰ تومان۱۸۵,۰۰۰ تومان
 • ست گیره های سنگنوردی پا متولیوس
 • این ست گیره سنگنوردی شامل 17 عدد گیره سنگنوردی می باشد.
 • ارسال در همان روز
 • زبری استاندارد، تضمین کیفیت و رنگ انتخابی
 • در صورت انتخاب گزینه “همراه با پیچ” ، با توجه به این که هرگیره پیچ مخصوص به خود را دارد، پیچ های هرست سنگنوردی متناسب با آن در نظر گرفته و ارسال خواهد شد.
 • *مشتری گرامی چنانچه رنگ انتخابی شما در انبار موجود نباشد باشما تماس خواهیم گرفت*

ست گیره سنگنوردی Mega اینترپرایز

۷۰۰,۰۰۰ تومان۷۱۵,۰۰۰ تومان
 • ست گیره ه سنگنوردی مگا اینترپرایز
 • این ست گیره سنگنوردی شامل 6 عدد گیره می باشد.
 • ارسال در همان روز
 • زبری استاندارد، تضمین کیفیت و رنگ انتخابی
 • در صورت انتخاب گزینه “همراه با پیچ” ، با توجه به این که هرگیره پیچ مخصوص به خود را دارد، پیچ های هرست سنگنوردی متناسب با آن در نظر گرفته و ارسال خواهد شد.
  *مشتری گرامی چنانچه رنگ انتخابی شما در انبار موجود نباشد باشما تماس خواهیم گرفت*