گروه تولیدی ورزشی بامداد ارائه دهنده تجهیزات سنگنوردی نظیر گیره سنگنوردی حجم سنگنوردی و تجهیزات چوبی صخره نوردی نظیر هنگ بورد سیمولاتور چوبی و غیره می باشد. همچنین این شرکت طراح و مجری دیواره های سنگنوردی بوده و آماده همکاری با کلیه ارگان ها مدارس مهدهای کودک و مراکز بازی می باشد.

نمایش 1–24 از 29 نتیجه

نمایش منوی کناری

ست گیره سنگنوردی Mega aix

۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی کودکان۲

۷۲۰,۰۰۰ تومان۷۹۰,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی کودکان۱

۴۰۰,۰۰۰ تومان۴۳۷,۰۰۰ تومان

ست گیره صخره نوردی زنبوری aix

۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان۱,۱۰۵,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی cheeta

۹۰۰,۰۰۰ تومان۹۴۲,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی moon

۸۷۰,۰۰۰ تومان۱,۰۱۰,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی سنگی

۶۰۰,۰۰۰ تومان۶۵۰,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی مولکولی

۶۳۰,۰۰۰ تومان۷۱۵,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی مکاک

۶۱۰,۰۰۰ تومان۷۰۵,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی 2XLarge اینترپرایز

۱۵۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی XLarge اینترپرایز

۲۴۰,۰۰۰ تومان۲۸۵,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی 3XLarge اینترپرایز

۵۲۰,۰۰۰ تومان۵۷۵,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی انگشتی متولیوس

۱۲۰,۰۰۰ تومان۱۳۲,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی اصطکاکی متولیوس

۳۸۰,۰۰۰ تومان۳۹۸,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی توخالی متولیوس

۵۸۰,۰۰۰ تومان۶۱۳,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی پینچی(نیشگونی) متولیوس

۳۱۵,۰۰۰ تومان۳۴۲,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی ماهیچه ای

۵۸۰,۰۰۰ تومان۶۳۰,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی trx بامداد

۲۷۰,۰۰۰ تومان۲۸۶,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی ناخنی

۲۰۰,۰۰۰ تومان۲۱۸,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی خطی و خودکاری

۳۸۰,۰۰۰ تومان۳۹۶,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی هندسی

۲۷۵,۰۰۰ تومان۲۹۵,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی متولیوس، دست ریز

۳۸۰,۰۰۰ تومان۴۵۵,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی متولیوس،گیره پا

۱۳۵,۰۰۰ تومان۱۸۵,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی Mega اینترپرایز

۷۰۰,۰۰۰ تومان۷۱۵,۰۰۰ تومان