گروه تولیدی ورزشی بامداد ارائه دهنده تجهیزات سنگنوردی نظیر گیره سنگنوردی حجم سنگنوردی و تجهیزات چوبی صخره نوردی نظیر هنگ بورد سیمولاتور چوبی و غیره می باشد. همچنین این شرکت طراح و مجری دیواره های سنگنوردی بوده و آماده همکاری با کلیه ارگان ها مدارس مهدهای کودک و مراکز بازی می باشد.

نمایش 1–24 از 32 نتیجه

نمایش منوی کناری

سیمولاتور سنگنوردی و بدنسازی متولیوس

۹۰۰,۰۰۰ تومان

گیره سنگنوردی سرعت کودکان

ست گیره سنگنوردی Mega aix

۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ست گیره صخره نوردی زنبوری aix

۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان۱,۹۷۰,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی کودکان۲

۱,۲۷۵,۰۰۰ تومان۱,۳۷۵,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی کودکان۱

۷۸۰,۰۰۰ تومان۸۳۰,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی مولکولی

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱,۴۶۵,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی مکاک

۱,۴۱۵,۰۰۰ تومان۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی سنگی

۱,۲۱۵,۰۰۰ تومان۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی ماهیچه ای

۱,۱۵۵,۰۰۰ تومان۱,۲۱۵,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی moon

۱,۷۱۵,۰۰۰ تومان۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی cheeta

۱,۷۱۵,۰۰۰ تومان۱,۷۶۵,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی پینچی(نیشگونی) متولیوس

۵۷۵,۰۰۰ تومان۶۱۰,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی اصطکاکی متولیوس

۸۴۰,۰۰۰ تومان۸۵۵,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی توخالی متولیوس

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی انگشتی متولیوس

۲۰۵,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی trx بامداد

۵۳۵,۰۰۰ تومان۵۵۰,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی Mega اینترپرایز

۱,۴۵۵,۰۰۰ تومان۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی 3XLarge اینترپرایز

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی 2XLarge اینترپرایز

۲۶۰,۰۰۰ تومان۲۷۰,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی XLarge اینترپرایز

۴۴۰,۰۰۰ تومان۴۸۵,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی Large اینترپرایز

۵۶۰,۰۰۰ تومان۶۵۵,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی دست ریز متولیوس

۶۹۰,۰۰۰ تومان۷۶۵,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی پا متولیوس

۲۸۵,۰۰۰ تومان۳۵۰,۰۰۰ تومان