گروه تولیدی ورزشی بامداد ارائه دهنده تجهیزات سنگنوردی نظیر گیره سنگنوردی حجم سنگنوردی و تجهیزات چوبی صخره نوردی نظیر هنگ بورد سیمولاتور چوبی و غیره می باشد. همچنین این شرکت طراح و مجری دیواره های سنگنوردی بوده و آماده همکاری با کلیه ارگان ها مدارس مهدهای کودک و مراکز بازی می باشد.

نمایش 1–24 از 31 نتیجه

نمایش منوی کناری

ست گیره سنگنوردی Mega aix

۱,۸۲۵,۰۰۰ تومان۱,۹۴۵,۰۰۰ تومان

ست گیره صخره نوردی زنبوری aix

۱,۴۰۵,۰۰۰ تومان۱,۵۰۵,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی کودکان۲

۹۶۰,۰۰۰ تومان۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی کودکان۱

۵۹۰,۰۰۰ تومان۶۳۵,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی مولکولی

۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی مکاک

۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی سنگی

۹۱۵,۰۰۰ تومان۹۷۵,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی ماهیچه ای

۸۶۵,۰۰۰ تومان۹۲۵,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی moon

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان۱,۴۶۵,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی cheeta

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی پینچی(نیشگونی) متولیوس

۴۳۵,۰۰۰ تومان۴۶۵,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی اصطکاکی متولیوس

۶۳۵,۰۰۰ تومان۶۶۰,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی توخالی متولیوس

۸۱۵,۰۰۰ تومان۸۵۵,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی انگشتی متولیوس

۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۶۵,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی trx بامداد

۴۰۰,۰۰۰ تومان۴۱۵,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی Mega اینترپرایز

۱,۰۹۵,۰۰۰ تومان۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی 3XLarge اینترپرایز

۸۱۵,۰۰۰ تومان۸۸۵,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی 2XLarge اینترپرایز

۱۹۵,۰۰۰ تومان۲۱۵,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی XLarge اینترپرایز

۳۳۰,۰۰۰ تومان۳۸۵,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی Large اینترپرایز

۴۲۰,۰۰۰ تومان۵۲۵,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی دست ریز متولیوس

۵۱۵,۰۰۰ تومان۶۰۵,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی پا متولیوس

۲۱۰,۰۰۰ تومان۲۷۰,۰۰۰ تومان

گیره سنگنوردی H.I.T

۳۰۰,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی سرعت

۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان