گروه تولیدی ورزشی بامداد ارائه دهنده تجهیزات سنگنوردی نظیر گیره سنگنوردی حجم سنگنوردی و تجهیزات چوبی صخره نوردی نظیر هنگ بورد سیمولاتور چوبی و غیره می باشد. همچنین این شرکت طراح و مجری دیواره های سنگنوردی بوده و آماده همکاری با کلیه ارگان ها مدارس مهدهای کودک و مراکز بازی می باشد.

نمایش 1–24 از 29 نتیجه

نمایش منوی کناری

ست گیره سنگنوردی Mega aix

۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان۱,۸۶۵,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی کودکان۲

۹۲۰,۰۰۰ تومان۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی کودکان۱

۵۶۵,۰۰۰ تومان۶۰۵,۰۰۰ تومان

ست گیره صخره نوردی زنبوری aix

۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان۱,۴۴۵,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی cheeta

۱,۲۴۵,۰۰۰ تومان۱,۴۰۵,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی moon

۱,۲۴۵,۰۰۰ تومان۱,۴۰۵,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی سنگی

۸۷۵,۰۰۰ تومان۹۳۰,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی مولکولی

۹۸۰,۰۰۰ تومان۱,۰۷۵,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی مکاک

۱,۰۲۵,۰۰۰ تومان۱,۱۳۵,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی 2XLarge اینترپرایز

۱۸۵,۰۰۰ تومان۲۱۰,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی XLarge اینترپرایز

۳۱۵,۰۰۰ تومان۳۷۰,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی 3XLarge اینترپرایز

۷۸۵,۰۰۰ تومان۸۴۵,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی انگشتی متولیوس

۱۴۵,۰۰۰ تومان۱۶۰,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی اصطکاکی متولیوس

۶۱۰,۰۰۰ تومان۶۳۰,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی توخالی متولیوس

۷۸۵,۰۰۰ تومان۸۲۰,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی پینچی(نیشگونی) متولیوس

۴۱۵,۰۰۰ تومان۴۴۵,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی ماهیچه ای

۸۳۰,۰۰۰ تومان۸۸۵,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی trx بامداد

۳۸۰,۰۰۰ تومان۴۰۰,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی ناخنی

۲۵۰,۰۰۰ تومان۲۷۰,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی خطی و خودکاری

۴۷۵,۰۰۰ تومان۴۹۰,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی هندسی

۳۳۵,۰۰۰ تومان۳۵۵,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی Mega اینترپرایز

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان۱,۰۶۵,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی متولیوس، دست ریز

۴۹۵,۰۰۰ تومان۵۸۰,۰۰۰ تومان

سیمولاتور سنگنوردی و بدنسازی متولیوس

۶۵۵,۰۰۰ تومان