گروه تولیدی ورزشی بامداد ارائه دهنده تجهیزات سنگنوردی نظیر گیره سنگنوردی حجم سنگنوردی و تجهیزات چوبی صخره نوردی نظیر هنگ بورد سیمولاتور چوبی و غیره می باشد. همچنین این شرکت طراح و مجری دیواره های سنگنوردی بوده و آماده همکاری با کلیه ارگان ها مدارس مهدهای کودک و مراکز بازی می باشد.

نمایش 1–24 از 29 نتیجه

نمایش منوی کناری

ست گیره سنگنوردی Mega aix

۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی کودکان۲

۸۰۰,۰۰۰ تومان۸۷۰,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی کودکان۱

۴۹۰,۰۰۰ تومان۵۲۷,۰۰۰ تومان

ست گیره صخره نوردی زنبوری aix

۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان۱,۲۵۵,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی cheeta

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان۱,۱۲۲,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی moon

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی سنگی

۷۶۰,۰۰۰ تومان۸۱۰,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی مولکولی

۸۵۰,۰۰۰ تومان۹۳۵,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی مکاک

۸۹۰,۰۰۰ تومان۹۸۵,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی 2XLarge اینترپرایز

۱۶۰,۰۰۰ تومان۱۸۰,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی XLarge اینترپرایز

۲۷۵,۰۰۰ تومان۳۲۰,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی 3XLarge اینترپرایز

۶۸۰,۰۰۰ تومان۷۳۵,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی انگشتی متولیوس

۱۲۵,۰۰۰ تومان۱۳۷,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی اصطکاکی متولیوس

۵۳۰,۰۰۰ تومان۵۴۸,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی توخالی متولیوس

۶۸۰,۰۰۰ تومان۷۱۳,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی پینچی(نیشگونی) متولیوس

۳۶۰,۰۰۰ تومان۳۸۷,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی ماهیچه ای

۷۲۰,۰۰۰ تومان۷۷۰,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی trx بامداد

۳۳۰,۰۰۰ تومان۳۴۶,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی ناخنی

۲۱۵,۰۰۰ تومان۲۳۳,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی خطی و خودکاری

۴۱۰,۰۰۰ تومان۴۲۶,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی هندسی

۲۹۰,۰۰۰ تومان۳۱۰,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی متولیوس، دست ریز

۴۳۰,۰۰۰ تومان۵۰۵,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی متولیوس،گیره پا

۱۷۵,۰۰۰ تومان۲۲۵,۰۰۰ تومان

ست گیره سنگنوردی Mega اینترپرایز

۹۱۰,۰۰۰ تومان۹۲۵,۰۰۰ تومان