مشاهده همه 22 نتیجه

نمایش منوی کناری

راک بورد بامداد(rock board)

۳۱۵,۰۰۰ تومان ۲۹۰,۰۰۰ تومان

نیم گوی چوبی بامداد

۲۰۰,۰۰۰ تومان

انگشتی های بامداد

۵۰,۰۰۰ تومان

سیمیلاتور سنگنوردی BEASTMAKER 1000

۶۵۰,۰۰۰ تومان

دمبل رستم بامداد

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

سیمیلاتور سنگنوردی مدل ربات

۷۰۰,۰۰۰ تومان

سیمولاتور سنگنوردی BEASTMAKER 2000

۶۵۰,۰۰۰ تومان

مجیک بورد بامداد(magic board)

۶۰۰,۰۰۰ تومان۸۰۰,۰۰۰ تومان

نیم کره چوبی بامداد

۲۰۰,۰۰۰ تومان

سیمولاتور سه پله بامداد

۶۰۰,۰۰۰ تومان

سیمولاتور kraxlboard بامداد

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

هنگبورد kraxlboard

۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۸۰,۰۰۰ تومان

هنگ بورد بامداد مدل همراه

۳۱۵,۰۰۰ تومان

هنگ بورد مسافرتی بامداد

۳۱۵,۰۰۰ تومان

پاوربال(power ball) بامداد

۱۹۰,۰۰۰ تومان

دسته پگ بورد بامداد

۱۸۰,۰۰۰ تومان

سیمیلاتور 3D رستم

۴۸۰,۰۰۰ تومان

بیس بورد بامداد طرح لبخند(smile board)

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

هنگبورد کوله ای بامداد

۱۸۰,۰۰۰ تومان

میله بارفیکس چوبی رستم

۳۰۰,۰۰۰ تومان

گیره های چوبی کمپوس بورد

۲۱۵,۰۰۰ تومان۳۰۰,۰۰۰ تومان

بند تی آر ایکس TRX بامداد مدل D

۲۶۸,۰۰۰ تومان