مکان چالوس
سال 1399
کارفرما  شهرداری چالوس
مدت اجرا یک هفته
ابعاد مساحت     110 مترمربع
ارتفاع           6 متر

دیواره سنگنوردی شهرداری چالوس

دیواره سنگنوردی شهرداری چالوس به سفارش شهرداری چالوس جهت تمرین سنگنوردی نیروهای آتشنشان این مجموعه  توسط گروه تولیدی ورزشی بامداد طراحی، تولید و نصب شده است و دارای تاییدیه فدراسیون کوهنوردی می باشد

دیواره بولدرینگ

دیواره صخره نوردی چالوس

در دیواره حجمی جهت تمرینات بولدرینگ با مساحت 4/70 متر مربع طراحی و اجرا شده است.

دیواره سرطناب یا lead

دیواره سنگنوردی آتشنشانی چالوس

دیواره سرطناب سنگنوردی آتشنشانی چالوس

قسمت سرطناب دیواره دارای ارتفاع 6 متری می باشد.

دیواره کمپوس بورد و پگ بورد

دیواره کمپوس برد و پگ برد

دیواره کمپوس برد و پگ برد

دیواره سنگنوردی شهرداری چالوس

گروه تولیدی ورزشی بامداد با سابقه ای درخشان در زمینه طراحی تولید و نصب انواع دیواره های سنگنوردی برای فضاهای مختلف از جمله باشگاه های سنگنوردی، مدارس، مراکز بازی و سازمان های نظامی آمادگی همکاری با کلیه ارگان ها برای نصب دیواره های سنگنوردی می باشد.برای مشاوره درباره خرید دیواره های سنگنوردی میتوانید با کارشناسان فنی بامداد تماس بگیرید.

همچنین این گروه تولیدی تولید کننده انواع تجهیزات سنگنوردی از جمله گیره های سنگنوردی، حجم های سنگنوردی، تشک سنگنوردی و تجهیزات بدنسازی چوبی سنگنوردی می باشد.

بازگشت به لیست

پروژه های مرتبط