تیپ 65 نیروهای ویژه هوابرد ارتش

توضیحات مختصر این پروژه اینجا نوشته می شود. توضیحات مختصر این پروژه اینجا نوشته می شود. توضیحات مختصر این پروژه اینجا نوشته می شود.

مکان  تهران
سال 1395
کارفرما  ارتش جمهوری اسلامی
مدت اجرا یک هفته
ابعاد مساحت
سرطناب       110 مترمربع
سرعت         90 مترمربع
بدنسازی      10 مترمربع
سرعت نظامی 102 مترمربع
بازگشت به لیست

پروژه های مرتبط