صنعت ایرانی
در خدمت سنگنورد ایرانی
در عرصه جهانی

گروه تولیدی ورزشی بامداد
حجم فایبرگلاس
کتاب جامع سنگنوردی

رویدادها

محصولات تولیدی بامداد

تشک و بولدرپد
  • تشک و بولدرپد
  • تجهیزات بدنسازی
  • گیره های سنگنوردی
  • حجم های سنگنوردی
  • تجهیزات بازی کودکان

محصولات فرهنگی

محصولات ویژه

جدیدترین محصولات

نمونه پروژه های بامداد

مجله بامداد