نوآوری در طراحی و نصب دیواره های سنگنوردی

گروه تولیدی ورزشی بامداد

محصولات تولیدی بامداد

تشک و بولدرپد
  • تشک و بولدرپد
  • تجهیزات بدنسازی
  • گیره های سنگنوردی
  • حجم های سنگنوردی
  • تجهیزات بازی کودکان

محصولات ویژه

اینستاگرام

نمونه پروژه های بامداد

گروه تولیدی ورزشی بامداد

شهربازی سیوان سنتر(مجموعه روبولند)

دیواره تفریحی سرگرمی

دیواره صخره نوردی

دیواره سنگنوردی تیپ صابرین سپاه پاسداران

دیواره نظامی

دیواره صخره نوردی کودکان و فان

دیواره سنگنوردی کرمانشاه

دیواره سالنی

مجله بامداد